Մեր ծառայությունները

Պրոֆեսիոնալ, էժան և արագ լուծումներ

Արդյունաբերական սառնարանների հաշվարկ
Թերմոդինամիկական հաշվարկ
Տեղադրում և սպասարկում
կենտրոնախույս, պտուտակային, մխոցավոր և պարուրաձեւ կոմպրեսորներ
Բարդությունների լուծում
Ցանկացած բարդության տեղադրում, ֆրեոնային սառնարանային սարքավորումներ,
Ագրեգատներ
Արդյունաբերական (արտադրություն) (հավաքում) (վաճառք)
Ֆրեոնային սառնագենտներ
Ներմուծում և մեծածախ վաճառք
Պահեստամասերի ներմուծում
թերմոդինամիկական հաշվարկի և տեղադրման համար
Հեղուկ հովացման համակարգերի
Հաշվարկում և տեղադրում
Բջիջներ
Սառնարանային (արտադրություն) (վաճառք)
Սառնարանային ծառայություններ
Սառնարանային սարքավորումների սպասարկում
Տեղադրում
սառնարանային խցեր

Պատվիրեք հետ զանգ, կպատասխանենք բոլոր հարցերին